Enkelhet i en kaotisk situation

Idén till UseaMy föddes den 11 februari 2020.

UseaMy är ett helt nytt – patentsökt – nödsignalsystem som underlättar möjligheterna till snabbare hjälp vid sjönöd. Ett tryck på SOS-knappen och båtens samtliga lanternor börjar synkroniserat påkalla uppmärksamhet genom att blinka den internationella SOS-signalen.

I en nödsituation är tid avgörande och med tydlig synlighet kan båtar i din omgivning se att du befinner dig i nöd, samt hjälp som är på väg snabbare lokalisera dig bland flera båtar.

UseaMy är utvecklad och tillverkas i Sverige just nu.
Om du beställer UseaMy, så blir du bland dom första att kunna montera in UseaMy i din båt.

Så här enkelt installerar du UseaMy på din båt! – Läs mer här…

Frågor & Svar hittar du här…

När du tryckt på SOS-knappen så blinkar den i synk med lanternorna.

”Det händer att vi får fråga flera båtar i området, innan vi hittar dom som larmat.”

— Sara, Frivillig Sjöräddare