UseaMy är utvecklad på ett sätt som gör att du själv kan installera nödsignalsystemet på 1-2 timmar.

1. Lättast är att placera både UseaMy-dosan och SOS-knappen i närheten av strömbrytarna till dina lanternor. (Det går att välja ett annat ställe men kräver då mer kabel än vad som följer med i förpackningen).

2. Ta dig in bakom lanternornas strömbrytare och lokalisera både +(plus) och -(minus) kablar till dina lanternor, även ankarlanternan. Märk dessa med tejp där du markerar vilken kabel som går till vilken lanterna. + sitter normalt på strömbrytaren och – sitter normalt på en minusplint. (kan ibland kallas jord).

3. Ta loss alla de märkta kablarna.

4. Börja installationen med att samla alla -(minus) kablarna till lanternorna och sätta dessa i en egen Vago-koppling (denna medföljer). En svart kabel kopplar du mellan Vago-kopplingen och UseaMy-dosan märkt utgång ”NAV. LIGHTS -”.

5. Fortsätt med att sätta röda kablar med flatstift (medföljer) på lika många strömbrytare och andra änden av de röda kablarna i UseaMy-dosan märkta utgångar ”NAV. LIGHTS ++++”. (beror på hur många olika lanternor/strömbrytare din båt har).

6. Montera tillbaka +kabeln till varje lanterna på sin respektive strömbrytare på det extra tomma flatstiftet. Para ihop rätt lanterna till respektive strömbrytare.

7. SOS-knappen med spärrlock.
Denna väljer du själv var du sätter. Det medföljer 100 cm kabel. (den går också att förlänga om du vill, eller beställa en extra SOS-knapp och placera på ett ytterligare ställe). Du behöver borra ett hål på 19-20 mm.

8. Dom fyra kablarna med färgerna, svart, blå, gul och grön skruvar du in i UseaMy-dosan och den runda blå kontakten in bakom SOS-knappen.

9. Nu återstår bara + och – från batteriet. Dessa kopplar du in i UseaMy-dosan märkt med ”BATTERY + -”. Du väljer själv om du vill koppla via huvudströmbrytare eller inte. UseaMy behöver en säkring som klarar ALLA inkopplade lanternor. (normalt 20A om äldre glödlampor används)

När UeaMy är i standby-läge så lyser SOS-knappen konstant. Se till att alla lanternor fungerar som tidigare med respektive strömbrytare samt en test med SOS-knappen. Nu ska SOS-knappen blinka S-O-S synkroniserat med alla lanternorna, dvs tre korta, tre långa, tre korta om och om igen tills du trycker igen på SOS-knappen. Gör denna test sedan som en vana inför varje kvälls/natt-tur.

Samma enhet fungerar i både 12V och 24V-system.

UseaMy ”Hamn-Larm”

UseaMy är också utrustad att kunna signalera med lanternorna om något inte står rätt till i båten, även när båten är obemannad vid en brygga eller boj. Dessa larm fungerar självklart även när någon är ombord. Skulle du inte vilja använda dessa larm när du lämnar båten ska du se till att UseaMy inte är strömsatt.

Vattenlarm. Som standard följer det med en flottör som du själv väljer vart och på vilken höjd i båten, du vill att larmet ska utlösas. Den har två kablar, som du behöver förlänga. Dessa kablar ska sedan anslutas i två av de tre kabelanslutningarna märkta med ”Water” och ”+” och ”S” (minus behövs inte). Om det blir så mycket vatten i båten så att flottören ”flyter upp” så kommer först ljudsignalen låta med två korta ljudlarm var fjärde sekund i tre minutet, för att sedan övergå till att lanternorna blinkar med två korta blink var fjärde sekund. Detta kommer fortgå till att antingen vattennivån sjunker, eller att du trycker in SOS-knappen två gånger.

Låg spänning i Batteriet. Detta larm behöver ingen installation. Om batterispänningen understiger 12.1 volt (24.2 volt i ett 24 volt-system) i mer än 10 minuter, så kommer först ljudsignalen låta med ett kort ljudlarm var fjärde sekund i tio minuter, för att sedan övergå till att lanternorna blinkar med ett kort blink var fjärde sekund. Detta kommer fortgå till att antingen batterispänningen överstiger 12.2 volt, (24.4 volt) eller att du trycker in SOS-knappen två gånger.

%d bloggare gillar detta: